שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

מידע שימושי לעצור/ה

מידע לעצור

נהלי שב”ס וזכויות האסיר

לרשותכם אוסף של עקרי זכויות האסיר/עציר בעת המאסר/מעצר ונהלי שב”ס הקשורים לזכויות אלה. המידע שמובא לפניכם מנוסח בצורה נגישה ולא משפטית על מנת להקל על הבנת הנהלים.

יש לקחת בחשבון שנוהלי שב”ס מתעדכנים מעת לעת וכן כי הנוסחים המופעים בפקודות שב”ס הרשמיות ובפסיקה הם הקובעים.
חשוב לדעת!

כל אסיר/עציר זכאים להגיש בקשות באמצעות מנהל האגף לצורך מיצוי זכויות האסיר וכל נושא אחר הקשור למאסר, למעצר או לשב”ס.
טופס הגשת בקשת אסיר ניתן לקבל ממפקד האגף.

סיוע בהגשת בקשה

במידה ובקשה לא נענתה תוך זמן סביר או זכתה לתשובה שלילית ויש בכך לדעתו של האסיר/עצור פגיעה בזכויותיו, זכאי האסיר/עצור להגיש עתירה לבית המשפט.

סיוע בהגשת עתירה

קליטה בשב”ס

בתהליך הקליטה בשב”ס יש שלוש וועדות עיקריות שתפקידן לוודא שהאסיר נקלט לבית הסוהר המתאים ומסווג באופן שיאפשר לאסיר השתלבות ושיקום.

ועדת מיון

שלב ראשון בתהליך הקליטה מתקיים לפני מועד ההתייצבות שנקבע וטרם תחילת ריצוי המאסר או לאחר שהתקבלה הכרעה סופית בתיק לאחר מעצר תום ההליכים.

כחלק מתהליך המיון, עובר האסיר אבחון בתחומים שונים בהם אבחון רפואי, סוציאלי , מודיעיני וכולל גם שיחה אישית עם קצין מיון.

לוועדת מיון המתקיימת לפני תחילת המאסר יש להגיע עם המסמכים המשפטיים, אישורים רפואיים ותעדוה מזהה. את המיון יש לתאם מראש.
פרטי קשר: ענף אבחון ומיון [להכניס פרטי קשר].

ועדת קבלה

וועדת קבלה מתקיימת לאחר מיון האסיר לבית סוהר מתאים, על פי החלטת וועדת מיון.

שב”ס מחויבים לאפסר לאסיר להופיע בפני וועדת הקבלה, 30 ימים לכל היותר, מקליטתו בבית הסוהר.

וועדה זו, קובעת את התאמתו של האסיר למסגרות השונות הנהוגות בשב”ס בהן השתלבות בחינוך, בטיפול ובשיקום.

האסיר יעבור ראיון קבלה על ידי מפקד האגף, קצין מודיעין, עובד סוציאלי, רופא וקצין חינוך.

ועדת מעקב

ועדת מעקב מתכנסת אחת לארבעה חודשים ולאסיר זכות להשתתף בוועדה ולהשמיע את קולו.

מטרת הוועדה היא לעקוב אחר התקדמות האסיר לאחר תקופה בה האסיר פעיל במסגרות השונות.

לוועדת מעקב של שב”ס סמכות להפסיק, לעצור, להשהות או לשנות את ההשתתפות של האסיר בתוכניות שונות, בהתאם לשיקולים מקצועיים.

תנאי מחיה של האסיר

לכל אסיר הזכות להיות מוחזק בתנאים הולמים שלא יפגעו בבריאותו ובכבודו.
תנאים אלה כוללים: תחזוקה ראויה של מצב התברואה וההיגיינה, מתן טיפול רפואי נדרש, אספקת ציוד בסיסי, כגון: כלי מיטה, מזון ושתייה המספיקים לשמירה על בריאות האסיר, הליכות יומיות באוויר החופשי ועוד.

שטח המחייה לכל אסיר הוא מינימום של 3 מטר רבוע והחל מ 31.12.2022 4.5 מטר רבוע לכל אסיר.
על מנת לשמור על תנאים הולמים, יש רשימת ציוד המסופקת על ידי שב”ס ורשימת ציוד נוספת אותה האסיר יכול להכניס מבחוץ ולהחזיק כציוד אישי.

[להעתיק ולארגן רשימת ציוד]

לאסיר נזקק

[להעתיק רשימה ולסדר]

הכנסת ציוד ביום ההתייצבות למאסר

[להעתיק רשימה ולסדר]

רכישת ציוד בקנטינה

ניתן לקבל את רשימת הציוד שניתן לרכוש בקנטינה ממפקד האגף.
בנוסף, ניתן לבקש אישור ממנהל האגף להזמנת ציוד או מצרכים נוספים דרך הקנטינה ככל שהם עומדים בנהלי שב”ס.

קבלת ציוד במסגרת ביקור

[להעתיק רשימה ולסדר]

חומרים משפטיים

ניתן להכניס עד 2 קלסרים של מסמכים משפטיים על ידי עורך דין בלבד. לכל קלסר או מסמכים נוספים יש לבקש אישור.

אחריות שב”ס לציוד אישי של האסיר
לשב”ס אחריות של עד 1,000 ₪ לאסיר ו- 1200 ₪ לאסירה לציוד שאבד או ניזוק בעקבות מחדל של שב”ס.

*החזקת ציוד נחשבת ל”טובת הנאה” והנהלת בית הסוהר והאגפים, יכולים לשלול זכות זו בגין התנהגות שלילית של האסיר.

תזונה

זכות האסיר לקבל מזון בכמות הולמת המאשפרת שמירה בריאות האסיר ומחויבת להיות מותאמת לצרכים הרפואיים והבריאותיים של האסיר.
אסיר זכאי למינימום של 3 ארוחות ביום, בהתאם לתפריט שב”ס. התפריט צריך לכלול את 6 קבוצות המזון העיקריות.

האסיר זכאי לקבל דיאטה המותאמת לצרכיו הבריאותיים והרפואיים וכן דיאטה טבעונית וצמחונית באישור מפקד אגף או הוראת רופא ודיאטטיקן/ית.

מזון מיוחד מטעמי דת

אסירים יהודים, מקיימי מצוות המנהלים אורך חיים תורני בבית הסוהר, יכולים לבקש תפריט מהדרין.
הזכאות למהדרין היא לאסירים העומדים בקריטריונים התורניים ודורשים את אישור רב בית הסוהר והמלצת רב הקהילה המכיר את האסיר.

אסירים שחזרו בתשובה במהלך המאסר, יבצעו את הליך הבקשה ואישור תפריט המהדרין באמצעות רב בית הסוהר.

אספקת מזון בנסיעות ומעברים

כל אסיר זכאי לשלוש ארוחות ביום.
בבוקר – ירקות, לחם וממרח בהתאם לתפריט השבועי.
צהרים וערב – כריכים.

שיחות טלפון

בבתי הסוהר טלפונים ציבוריים מהם ניתן לחייג באופן חופשי באמצעות כרטיס חיוג המונפק על ידי מנהל האגף.
את כרטיס החיוג ניתן להטעין בדקות שיחה באמצעות רכישת כרטיס טעינה בקנטינה או באמצעות ביקור.

בביקור ניתן להכניס לאסיר עד 2 כרטיסי טעינה.
שיחות הטלפון הן בין השעות 08:00-22:00 והאפשרות לחייב נקבעת על פי סדר היון והמדיניות הנהוגה באגף.
במידה ויש צורך בשיחה דחופה, והטלפונים הציבוריים אינם תקינים, ניתן לפנות למפקד האגף והוא רשאי לאשר שיחה חריגה מטלפון שב”ס בפיקוח סוהר.

האזנה לשיחות

למעט שיחות עם עו”ד, סוהרים רשאים להאזין לשיחות אסירים.
שיחות שב”ס מוקלטות וגורמי מודיעין רשאים להאזין להם.

שלילת שיחות

להנהלת שב”ס או בית הסוהר סמכות לשלול שיחות לתקופה קצובה בעקבות הפרות משמעתיות או אילוצים ביטחוניים.

ניתן לשלול שיחות רק לאחר שניתנה לאסיר זכות להשמיע את קולו וטיעוניו. כל שלילת שיחות חייבת להיות מנומקת.

האסיר יכול להגיש השגה אם לטענתו שלילת השיחות אינה מוצדקת והנימוק אינו מספק או בהתאם לנוהלי שב”ס.

ביקורי אסירים

ביקורים של משפחה ומכרים מסייעים ומאפשרים לאסיר לשמור על קשר עם העולם החיצון מעבר לשיחות הטלפון.
יש שני סוגי ביקורים:

א. ביקור סגור – ביקור בחדר ביקורים בו יש מחיצה המפרידה בין האסיר לבין מבקריו והתקשורת נעשית באמצעות טלפון.

ב. ביקור פתוח – מתקיים בחדר ביקורים ללא מחיצה או בחצר במקום מוצר ומקורה.

מי זכאי לביקור?

כל אסיר פלילי שאינו מוחזק בהפרדה, זכאי לביקורים לאחר שלושה חודשים מתחילת מאסרו.
על פי נהלי שב”ס, אסיר זכאי לביקור אחת לחודשיים, אך ניתן ונהוג להגדיל תדירות ביקורים לאחת לשבועיים.
ביקור אצל עצורים מתקיים אחת לשבוע.

אם נגד העצור טרם הוגש כתב אישום או הצהרת תובע, הוא אינו זכאי לביקור אלא אם קיבל אישור מהממונה על החקירה.

אסירים בהפרדה זכאים לביקור בתדירות גובהה יותר, באישור מפקד בית הסוהר.

מי רשאי לבקר?

אצל אסיר פלילי יכולים לבקר קרובי משפחה ומכרים אחרים.
למבקרים להם עבר פלילי, נדרש אישור הציב/מפקד בית הסוהר.
בכל ביקור, יכולים להשתתף עד שלושה מבוגרים וילדיו של האסיר. ניתן לבקש צירוף של שני מבוגרים נוספים מעל גיל 18 ממפקד בית הסוהר, אך בכל מקרה מספר במבקרים הבוגרים לא יעלה על חמישה.

מבקרים תושבי חוץ מקרבה ראשונה לאסיר, שאינם תושבי הרשות הפלסטינית, זכאים לשני ביקורים נוספים לשנה, מעבר לכמות הביקורים הרגילה.

בני זוג שאינם נשואים יכולים לבקר בכפוף לאישור מפקד מחוז וחוות דעת מודיעין.

ביקור של קטין יהיה בליווי הורה בביקור עצמו, או בליווי ההורה מבלי שההורה נכנס לביקור אך נמצא עם הקטין בכניסה.

קטין מקרבה ראשונה ללא ליווי הורה, יכול לבקר ומחויב באישור נוטריוני חתום על ידי האפוטרופוס של הקטין המאשר את כניסתו לביקור.

עורך דין רשאי לבקר את האסיר לצורך מתן שירות מקצועי בשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.

תיאום ביקור

ביקורים יש לתאם מראש במוקד זימון ביקורים של שב”ס. הביקורים מתקיימים בשעות העבודה הרגילות של שב”ס ויש להתעדכן במועדי הביקור הרלוונטיים בהתאם לבית הסוהר ולאגף בו מוחזק האסיר.

טלפון לתיאום ביקור: 08-9776777.

מניעת ביקורים

מנהל בית הסוהר רשאי למנוע ביקורים במסגרת החלטה מנומקת ובכתב ובתנאי שיש לו יסוד סביר לחשוד שהביקור שנמנע עשוי לפגוע בסדר הטוב, ביטחון הציבור או האסיר.

מניעת ביקור לא תעלה על תקופה של 3 חודשים אלא בהחלטה מנומקת של הציב.
לא ניתן למנוע ביקור עו”ד.

כללים בזמן ביקור

משך ביקור רגיל הינו כשלושים דק’.
המבקר מחויב להגיע עם תעודה מזהה רשמית.

בידוק ביטחוני יערך לכל מבקר והוא תנאי לכניסה לביקור.

בביקור יהיה נוכח סוהר אחד לפחות.

לא ניתן להכניס ציוד אישי או טלפון לביקור. ניתן להפקיד את הציוד בתא אחסון שבאזור ההמתנה.

כל הכנסה של ציוד ומסמך דורשת תיאום ואישור מראש.

למבקרים מקרבה ראשונה, אפשרות להכניס בחילופי עונות ציוד על פי המפורסם בנוהלי שב”ס בכפוף לקבלת אישור מראש.

[רשימת הציוד המותרת – להעתיק ולסדר]

סיווג אסירים

סיווג לצורך יציאה לחופשות
אסירים מסווגים על פי סוג העברה ומשך המאסר לצורך יציאה לחופשות.

אלה הקטגוריות והתנאים:
[להעתיק טבלה]

סג”ב – סיכון גבוה לבריחה

סיווג אסירים כ סג”ב מתייחס לאסירים ששב”ס מגדיר כבעלי סיכון גבוה לבריחה.

סיווג זה כרוך בתנאים המקשים על האפשרות של אסיר לברוח, ויש לסיווג זה השלכות משמעותיות על האסיר. בין היתר, השפעה על תנאי מחייה וכליאה, חופש תנועה, חופשות, השתלבות במסגרת תעסוקה, חינוך טיפול ועוד.

כל יציאה מהאגף תהיה כשאסיר אזוק וכל יציאה מבית הסוהר, תהיה באיזוק כפול.

תעסוקה תתאפשר רק מתקנים בעלי רמת אבטחה מרבית ומסגרות חינוך, שיקום וטיפול יותאמו לסיווג זה של האסיר.

אסיר סג”ב לא יכול להשתלב בסבב חופשות אך הוא יכול להגיש בקשה להשתתף דרך מפקד האגף. ככל שהבקשה נענית בסירוב, יכול האסיר להגיש עתירה מנהלית.

ביטול סיווג סג”ב

על מנת להסיר סיווג כסג”ב יש לפנות באמצעות ק. אסירים לוועדה המחוזית לניהול אסירים, וכן ניתן להגיש עתירה מנהלית ככל שמתקבל סירוב לבקשה להסיר את הסיווג.

אסיר טעון פיקוח

אסיר טעון פיקוח הוא אסיר שמוגדר כמי שצריך להיות מושגח ומפוקח באופן מוגבר מהרגיל. יש שתי רמות של “טעון פיקוח”:

א. רמה א’- בעלי רמת תפקוד מינימאלית, לרוב בעלי הפרעות או מחלות נפשיות ו/או נכות ושקיים חשש שינצלו אותם.

ב. רמה ב’- אסירים המתפקדים באופן סביר ונדרשים לליווי מקצועי וסיוע באופן שוטף בהם גם בעלי נכויות פיזיות ונפשיות.

לטעוני פיקוח אגפים מיוחדים המתאימים לצרכים שלהם והם ממוינים על פי החלטת וועדת טעוני פיקוח.

טעון הגנה

אסיר טעון הגנה הוא אסיר שהוגדר על ידי שב”ס או גורמי מודיעין אחרים כי יש חשש לשלומו. יש שתי רמות של טעוני הגנה:

א. רמה א’- מי שנשקפת סכנה ממשית לחיו ויש למנוע ממנו כל מגע עם אסירים אחרים.

ב. רמה ב’ – יש חשש שנשקפת סכנה לחייו אך ניתן לשלבו באגפים יעודים לטעוני הגנה.

על מנת להסיר סיווג זה יש לפנות לוועדה המחוזית לסיווג אסירים באמצעות מפקד האגף בבית הסוהר בו מוחזק האסיר.

אלמ”ב – מאסר בגין אלימות במשפחה

אסיר אלמ”ב יוגדר כל מי שעבירת האלימות או המין שלו היתה כלפי בן משפחה מדרגה ראשונה ושנייה או בין משפחה חורג מדרגה ראשונה ושנייה, קטין או מבוגר.

אסיר אלמ”ב יוגדר גם מי שיש שנגדו מתנהל הליך פלילי בגין אלימות/עבירת מין במשפחה או יש לו היסטוריה של אלימות במשפחה והוגשה כנגדו תלונה בנושא בשלוש השנים האחרונות, אף אם נסגרה (וככל שלא נסגרה בעילה של חוסר אשמה).

לוועדה המחוזית סמכות להגדיר כאלמ”ב גם אסירים שיש נגדם מידע או חוות דעת על מסוכנות מינית או אלימות כלפי בני משפחה.

סיווג אסיר כאלמ”ב משפיע על תנאי מאסרו כגון יציאה לחופשות, תעסוקה, שחרור מוקדם ועוד.

וועדת אלמ”ב תתכנס בעניינו של אסיר פעם בשנה לדון בהמלצותיה להוצאתו לחופשות ו/או שחרור מוקדם. לאסיר הזכות לפנות לוועדה ולהגיש את טיעוניו בכתב.

לאסיר אלמ”ב מסגרות טיפול שונות, קבוצתיות ופרטניות וכן אגפים ומחלקות ייעודיות לטיפול ושיקום.

אסיר יכול לבקש להסיר סיווג זה על ידי הגשת בקשה מתאימה למפקד הכלא, וככל שהבקשה נדחית באפשרותו להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט.

התנהגות ועבירות משמעת במסגרת המאסר

בתקופת ריצוי המאסר, התנהגויות ופעולות רבות ייחשבו לעבירת משמעת. לקצין שיפוט סמכות להעמיד לדין משמעתי ולקבוע ענושים לכל אסיר העובר עבירת משמעת.

עבירת משמעת היא כל התנהגות, פעולה או מעשה של אי סדר, הזנחה או פגיעה בעבודתם של הסוהרים.

הסוהרים שנתקלו בהפרת סדר או עבירת משמעת של אסיר, או ידיעה על כך, קיימת חובת דיווח למנהל בית הסוהר בכתב.

מפקד בית הסוהר יחליט האם יש לשפוט את האסיר ואם כן, מי ישפוט אותו.

במידה ויש חשש שהעברה עשויה להיות גם עבירה פלילית, יעביר מפקד בית הסוהר את דוח העבירה גם למשטרה.

האסיר חייב להתייצב לדיון משמעתי ואם לא יתייצב, או סרב לכך, הדיון יערך שלא בפניו וכן הסירוב עצמו יחשב לעבירת משמעת נוספת.

[להוסיף נוסח בדבר זכויות האסיר בעת השיפטה + האפשרויות שיש בפניו לעניין זה]

לפניכם רשימת עיקרי הפעולות שיחשבו לעבירה:

[להעתיק רשימה ולסדר]

עונשים במסגרת דין משמעתי

 1. התרעה בלבד
 2. אזהרה חמורה
 3. קנס כספי של עד 564 ₪ על ידי מפקד הכלא או סגנו; 282 ₪ על ידי קצין שיפוט אחר.
 4. בידוד של עד 14 יום אך לא יותר מ 7 ימים ברצף. במקרה של בידוד, יוחזק האסיר בתא ללא אסירים אחרים וללא אפשרות לצאת מהתא, אף להליכות יומיות.
 5. דחיית שחרור מנהלי/שחרור מוקדם עד 21 יום.
 6. עונש על תנאי – קצין שיפוט יכול להטיל עונש שיתממש רק במקרה בו האסיר ביצע עבירה נוספת בתקופת התנאי.

 

אסיר רשאי לבקש להקל או להמתיק את העונש ככל שיש הצדקה לכך.

קנסות כספיים ינוקו מחשבון הקנטינה או משכר החודשי של האסיר, בפעימה אחת או במספר תשלומים אך בכל מקרה לא ניתן שייתרת האסיר תפחת מ 100 ₪ .

אם עברו 90 יום מביצוע העבירה המשמעתית, לא יועמד האסיר לדין אלא אם כן, תקופה זו נדרשה לצורך חקירה.

מסגרות טיפוליות במהלך המאסר

כל אסיר עובר אבחון במסגרת הליך הקליטה לשב”ס ובבית הסוהר, על ידי עובד סוציאלי.

בהתאם לתוצאות האבחון ימליץ העובד הסוציאלי על מסגרת הטיפול המתאימה ומשך הטיפול.

העובד הסוציאלי חייב לעדכן את האסיר מה המסגרות ואפשרויות הטיפול הקיימות עבורו בכלא, וכן חייב לקבל ולתעד את התייחסותו של האסיר לכך.

בבתי סוהר שונים, טיפולים שונים המותאמים למצבו ולעבירותיו של האסיר, בניהם:

 • גמילה מסמים
 • גמילה מאלכוהול
 • אלימות במשפחה
 • עבירות תנועה
 • עבירות מרמה
 • אלימות
 • מצוקה נפשית
 • טיפול קשר משפחתי

וכן קבוצות טיפול שונות בעלות התאמה רחבה כגון – קבוצות פסיכו חינוכיות, כישורי חיים, שליטה בכעסים, מכחישי עבירה, שינוי דפוסים ועוד.

אסיר שיש לגביו החלטה לא לשלבו בטיפול יכול להגיש על כך עתירה. [לינק לסיוע בהגשת עתירה]

חשוב לדעת! [המלצה]

לנכונות האסיר להשתלב בטיפול יש חשיבות רבה על אופן ריצוי המאסר וכן על בקשתו לחופשות ושחרור מוקדם.. [להשלים]

דילוג לתוכן