שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

זכויות אסירים/ות ונהלי שב״ס

כותרת לקישורים

זכויות האסיר

נהלי שב”ס וזכויות האסיר – כללי

לרשותכם אוסף של עיקרי זכויות האסיר/עציר בעת המאסר/מעצר וכן נהלי שב”ס הקשורים המפרטים את הכללים הרלוונטיים לכל אחד מהתחומים השונים.

המידע שמובא לפניכם מנוסח בצורה פשוטה ונגישה על מנת להקל בהבנת הנהלים. 

יש לקחת בחשבון שנוהלי שב”ס מתעדכנים מעת לעת וכן כי הנוסחים המופיעים בפקודות שב”ס הרשמיות ובפסיקה הם הקובעים.

חשוב לדעת!

 • כל אסיר/עציר זכאים להגיש בקשות באמצעות מנהל האגף לצורך מיצוי זכויות האסיר וכל נושא אחר הקשור למאסר, למעצר או לשב”ס.
 • טופס הגשת בקשת אסיר ניתן לקבל ממפקד האגף.
 • במידה ולא התקבלה תשובה תוך 45-30 ימים, או במידה וניתנה תשובה שלילית לבקשה, זכאי האסיר להגיש עתירה לבית המשפט. 
 • העתירה מוגשת על גבי טופס ייעודי שיש לבקש ממפקד האגף. לא לשכוח לבקש עותק מהעתירה ועליה חותמת כי המסמך “התקבל” אצל שב”ס. החותמת מהווה אישור להגשה.
 • אסירים זכאים להגיש בקשה בכתב למפקד האגף ולקבל שעתיים בשבוע לשימוש במחשב. ניתן לבדוק במחשב את פקודות שב”ס ועדכוני הנהלים. 

קליטה בשב”ס

תהליך הקליטה בשב”ס מחולק לשלושה שלבים שונים:
תהליך מיון – מתבצע על ידי ועדת מיון אשר מבצעת קליטה ראשונית לבית הסוהר.
תהליך קליטה – מתבצע על ידי ועדת אבחון לאחר שיבוצו של האסיר לבית הסוהר הספציפי.
תהליכי מעקב – מתבצעים על ידי ועדת מעקב לאורך המאסר מעת לעת, כשהוועדה בוחנת את התאמת התוכנית ומצבו של האסיר. 

* בכל הנוגע לקליטת אסירים בטחוניים, ראו גם הפרק ״אסירים בטחוניים״ כאן.

תפקידן של שלוש הוועדות השונות הוא לוודא שהאסיר נקלט לבית הסוהר המתאים ומסווג באופן שיאפשר לו השתלבות בטיפול ושיקום. 

ועדת מיון

ועדת המיון אחראית למיין את האסיר לבית הסוהר המתאים. לעתים שלב זה בקליטה מתקיים עוד לפני מועד ההתייצבות שנקבע לאסיר, לפני תחילת ריצוי המאסר או לאחר שהתקבלה ההכרעה סופית בתיק לאחר מעצר עד תום ההליכים. 
כחלק מתהליך המיון, עובר האסיר אבחון בתחומים שונים וביניהם אבחון רפואי, סוציאלי, מודיעיני וכן שיחה אישית עם קצין מיון. תהליך המיון אורך יום שלם שלא נכלל בימי המאסר. 

המיון מתבצע בהתאם לקריטריונים הבאים: רמת המסוכנות של האסיר (בריחה, התנהגות, אובדנות, פגיעה על ידי אחרים), רמת הביטחון של בתי הסוהר השונים, מאפייני האגפים השונים וצרכי בית הסוהר, תקופת המאסר וכן צרכיו ומאפייניו של האסיר.

כאשר ועדת המיון מתקיימת לפני תחילת המאסר, יש לתת לאסיר העתידי להשמיע את עמדתו ולהשתתף בהליך. 
לוועדה יש להגיע עם כל המסמכים המשפטיים, אישורים רפואיים ותעודה מזהה. 
יש לתאם מראש את המועד לקיום וועדת המיון. 
לועדה נדרשים חמישה ימי עבודה לצורך קבלת ההחלטה מרגע קבלת המסמכים הרלוונטיים.

חשוב לדעת!
במקרים בהם הוטל עונש מאסר נדחה (אזרחים שקיבלו עונש מאסר ומועד תחילת ריצוי המאסר נדחה בהחלטת בית המשפט), מבוצע המיון לפני הכניסה למאסר בהתאם לפרטים המפורטים להלן.

פרטי קשר: ועדת האבחון והמיון מתקיימת במחוז מרכז, בית מעצר מגן-ניצן.
פקס: 08-9193314  דוא”ל: MaasarN@ips.gov.il  טלפון: 08-9787377 או 08-9787336.

ועדת קבלה

לאחר שהאסיר נקלט בבית סוהר קבוע על פי החלטת ועדת המיון, מתקיימת ועדת קבלה, האחראית לשבץ אותו באגף ופעילויות בבית הסוהר. 

הוועדה בונה לכל אסיר “תוכנית אישית” על פי התאמתו למסגרות השונות הנהוגות בשב”ס – בהן חינוך, טיפול ושיקום. שב”ס מחויבים לאפשר לאסיר להופיע בפני ועדת הקבלה 30 ימים לכל היותר מיום קליטתו בבית הסוהר. 
האסיר יעבור ראיון קבלה על ידי כל אחד מאלה בנפרד: מפקד האגף, קצין מודיעין, עובד סוציאלי, רופא וקצין חינוך. 

שילובו של האסיר יתבצע בהתאם לחוות הדעת הקיימות בעניינו של האסיר, יתרת מאסרו, התנהגותו והכללים במתקן הכליאה ובאגף בו הוא מוחזק. לאסיר יש זכות להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את עמדתו.
לפני קבלת החלטת הוועדה יוכל האסיר להגיש את טיעוניו על גבי טופס ייעודי אותו יש לקבל ממפקד האגף.

הישיבה וכן החלטת הוועדה יוקלדו ויתועדו במערכת.

סמכויות נוספות:
במקרים בהם קיים חשש לשלומו או בריאותו של האסיר או אדם אחר, לביטחון המדינה או בית הסוהר, ניתן להגיש בקשה לוועדה זו למנוע או להפסיק השתתפות בפעילות שיקום. 

לאסיר יש זכות לפנות לוועדה בכתב, לפני קבלת ההחלטה בדבר הפסקת /מניעת השתתפותו בהליך השיקום במסגרת, ולהעלות טענותיו כנגד ההחלטה כחלק מזכותו לשימוע. 
פניה זו יש לבצע על גבי טופס ייעודי המצוי אצל מפקד האגף. 

ועדת מעקב

ועדת מעקב מתכנסת אחת לארבעה חודשים ולאסיר זכות להשתתף בוועדה ולהשמיע את עמדתו. 
מטרת הוועדה היא לעקוב אחר התקדמות האסיר בהתאם לתוכנית שהוכנה עבורו ושילובו במסגרות השונות הקיימות, ולעדכנה במידת הצורך. 
הוועדה עוקבת בנוסף אחר החלטה להפסיק/למנוע השתתפות של אסיר בפעילות שיקום. 
לוועדת המעקב של שב”ס סמכות להפסיק, לעצור, להשהות או לשנות את ההשתתפות של האסיר בתוכניות שונות, בהתאם לשיקולים מקצועיים. 

נהלים רלוונטים:
נוהל 01.01 “כללים בדבר אבחון, מיון והשמה של אסירים” [עדכון אחרון 5.12.2012].
נוהל 01-1002 “אבחון אסירים שאינם משתמשים בסמים ומיונם לאגפים נקיים מסמים” [עדכון אחרון 8.12.2009].
נוהל 04.69.00 ועדות קבלה ומעקב [עדכון אחרון 18.5.2017].

תנאי מחיה של האסיר

לכל אסיר הזכות הבסיסית להיות מוחזק בתנאים הולמים שלא יפגעו בבריאותו ובכבודו. 

החוק קובע כי תנאים אלה כוללים: תחזוקה ראויה של מצב התברואה וההיגיינה האישית, מתן טיפול רפואי נדרש, תנאי תאורה ואוורור, אספקת ציוד בסיסי כמו מיטה, שמיכה, סבון ונייר טואלט, מזון ושתייה מספיקים ובאיכות ראויה לשמירה על בריאות האסיר, הליכות יומיות באוויר החופשי ועוד. 

בעבר שטח המחייה לכל אסיר היה מינימום של 3 מ״ר. החל מתאריך 31.12.2022 גדל שטח המחייה ל-4.5 מ״ר לכל אסיר. בכל תא חייב להיות חלון (או מקור אוורור חלופי אך אין חובה להציב מזגן), שירותים מופרדים מחלק המגורים וכיור, מקלחת נפרדת מהשירותים עם מים בטמפרטורה מתאימה, תאורה לקריאה ועוד.

ציוד

על מנת לשמור על תנאים הולמים, יש רשימת ציוד המסופקת על ידי שב”ס ורשימת ציוד נוספת אותה האסיר יכול להכניס מבחוץ ולהחזיק כציוד אישי. 
ככלל, ניתן להכניס ציוד למתקני הכליאה בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ציוד הניתן על ידי שב”ס
 • הכנסת ציוד ביום ההתייצבות למאסר
 • הכנסת ציוד במהלך ביקור מקורבים 
 • רכישת ציוד דרך היחידה המיועדת לכך בבית הסוהר
 • רכישת ציוד במרכזי ה”קנטינה”.

הציוד שניתן לאסיר ע״י שירות בתי הסוהר במהלך המעצר/מאסר

שב”ס צריך לספק לאסיר/ה/עצור/ה הנקלטים למתקן הכליאה את כל הציוד המפורט להלן: 

ציוד לרחצה וגילוח (ניתן במידה והאסיר התקבל לבית הסוהר ללא ציוד זה): סבון-1, שמפו-1, משחת שיניים בשפופרת-1, מברשת שיניים-1, מגבת-1, ג’ל לגילוח בשקית-1, סכין גילוח לשימוש חד”פ-1, תחבושות היגיינה (אריזה)-1. 

מדי אסירים: 2 חולצות, 2 מכנסיים, מעיל או אפודה ותיק נשיאת ציוד אישי. פריטי הלבוש יחודשו אחת לשנה במקום הלבוש הקיים בידי האסיר ולא בנוסף. מלבד מעיל או אפודה שיחודשו אחת ל-3 שנים.

בגדי עבודה: לאסירים מועסקים יונפקו בגדי עבודה (חולצת עבודה ומכנסי עבודה) וזוג נעלי עבודה. הבגדים יחודשו פעם בשנה והנעליים פעם בשנתיים לפי הצורך. 

שמיכות: האסיר/ה/עצור/ה יקבלו משב״ס 2 שמיכות ובעונת החורף יורשו לרכוש באמצעות מרכז המכר ביחידה עוד 2 שמיכות. לא ניתן להכניס שמיכות דרך ביקורי משפחה.

חשוב לדעת! 

 • בתום תקופת המאסר, האסיר חייב להחזיר את כל הציוד שסופק לו.
 • במקרים בהם שב”ס אחראי על ציוד האסיר ונגרם לציוד נזק/אובדן, יוכל האסיר לקבל את שוויו בכסף. סכום האחריות מוגבל ולא יעלה על 1,000 ₪ לאסיר ו 1,200 ₪ לאסירה (בהתאם לכתב ההתחייבות עליו מוחתם האסיר עם קליטתו בבית הסוהר). 

אסיר נזקק

אסיר שמוגדר כ”אסיר נזקק” זכאי לקבל משב״ס בנוסף לציוד הרגיל אחת לחודש (אלא אם צוין אחרת) את הפרטים הבאים:
סבון-8, מברשת שיניים-1 לשישה חודשים, משחת שיניים בשפופרת-2, שמפו-8, תחבושות היגיינה (אריזה)-2, ג’ל לגילוח בשקית-8, סכין גילוח לשימוש חד”פ-3, מגבת-1 לכל 6 חודשים, זוג גרביים – 2 כל 4 חודשים, תחתונים-2 כל 4 חודשים, גופיה-2 כל 4 חודשים, אימונית-1 כל 6 חודשים. 

אסיר יכול לפנות בבקשה למפקד האגף כי יכירו בו כאסיר נזקק במהלך המאסר ובהתאם לכך לקבל את הציוד המפורט לעיל.

הכנסת ציוד ביום ההתייצבות למאסר

בעת הכניסה למאסר רשאי האסיר להביא איתו מהבית את הציוד המפורט הבא:

6 זוגות גרביים, 2 מגבות, 2 אימוניות (טרנינג) ללא ביטנה וללא כובע, 1 ציפה לשמיכת יחיד, 2 מכנסי ספורט ללא בטנה, 2 סדין, 1 ציפית לכרית, תשמישי קדושה (תפילין-1, טלית-1, שטיחון תפילה-1, ספר דת-1), ת”ז, ועד 1500 ₪ במזומן.

המלצה: השאירו העתק של המסמכים החשובים שלכם כמו: ת.ז, רישיון, אישורי נכות, מספר תיק ביטוח לאומי ועוד במקום זמין עבור בני המשפחה. 

חשוב לדעת!

 • אם במקרה הגיע האסיר עם ציוד שאסור להכניס לבית הכלא, הציוד יילקח ממנו ויעבור לאחריות שב”ס שמאחסן את הציוד ב “מרכז האספקה” עד להוצאתו על ידי האסיר/עצור או משפחתו.
 • חשוב לוודא שהרכוש שנלקח, תועד בטופס המיועד לכך על ידי הסוהר.
 • לאסיר/עצור יש זכות לקבל עותק מהטופס, המהווה אישור על הפקדת הרכוש. 

רכישת ציוד בקנטינה

ניתן לקבל את רשימת הציוד שניתן לרכוש בקנטינה ממפקד האגף. 
בנוסף, ניתן לבקש אישור מיוחד ממפקד בית הסוהר להזמנת והכנסת ציוד, מצרכים או פריטים נוספים שאינם מופיעים בפקודה או בנוהל ואינם נמכרים בקנטינה. סכום הרכישה יקוזז מסך סכום הרכישה המוקצה לאסיר/עצור לאותו חודש.

חשוב לדעת!
חלק מהציוד (למשל ציוד רפואי הנדרש לאסיר בהמלצת רופא אך אינו קיים בשב”ס) ניתן לבקש להזמין על חשבון ובאמצעות שב”ס.

קבלת ציוד במסגרת ביקור

רשימת הציוד שמותר להכניס באמצעות המקורבים: 

מכנסיים כהים-1, חולצה לבנה-1, זוגות גרביים- עד 6, תחתונים- עד 6, גופיות- עד 6, פיג’מות- עד 2, אימונית/טרנינג-1, ציפית לכרית- עד 2, סדינים-עד 2, ציפה לשמיכת יחיד-1, מגבות-עד 3, כלי נגינה, מסמכים מכתבים ותמונות-עד 5 תמונות בביקור , אלבום תמונות-1, דיסקים של אירוע משפחתי-1, ספר לימוד/קריאה – עד  4 (באישור קצין חינוך בלבד), שטיחון תפילה-1, תשמישי קדושה- 1, תפילין- 1, טלית- 1,  טבעת נישואין-1, חומר משפטי (ראו בהמשך בנפרד).

חשוב לדעת!

 • הכמויות המצוינות ברשימה זו מתייחסות לסך כל הציוד המותר לאסיר להחזיק (מקסימום), כמות זו כוללת בתוכה גם את מה שרכש האסיר בעצמו וגם את מה שאחרים רכשו עבורו. 
 • תיערך בדיקה ביטחונית בקשר לציוד שהותר להכניס אותו למתקן הכליאה, באופן שלא יזיק לו.
 • אסיר שרוצה למסור חפץ אישי או דבר בעל ערך לידי משפחתו, יכול להגיש בקשה למנהל האגף.

חומרים משפטיים

אסיר יכול להחזיק בתאו עד 2 קלסרים של מסמכים משפטיים בכל רגע נתון. לכל קלסר או מסמכים נוספים יש לבקש אישור ממפקד בית הסוהר. 

אחריות שב”ס לציוד אישי של האסיר

לשב”ס אחריות של עד 1,000 ₪ לאסיר ו- 1200 ₪ לאסירה לציוד שאבד או ניזוק בעקבות מחדל של שב”ס. 
החזקת ציוד נחשבת ל”טובת הנאה” והנהלת בית הסוהר והאגפים, יכולים לשלול זכות זו על התנהגות שלילית של האסיר. 

חקיקה רלוונטית:
נוהל 04.01.00 ״ציוד אישי לאסירים״ [עדכון אחרון 9.8.2009].
נוהל 04.33.00 ״החזקה, אחסנה ושינוע פריטי ציוד של אסירים״ [עדכון אחרון 4.12.2012].
נוהל 03-4021 ״מגוון מוצרים לרכישה במרכזי מכר לאסירים״ [עדכון אחרון 28.8.2012].

תזונה

לאסיר יש זכות לקבל מזון באיכות ובכמות הולמת הנדרשת לצורך שמירה על בריאותו והמותאמת לצרכים הרפואיים והבריאותיים שלו. 
אסיר זכאי למינימום של 3 ארוחות ביום, בהתאם לתפריט שב”ס שנקבע כל שבוע. 
התפריט צריך לכלול את 6 קבוצות המזון העיקריות – מוצרי חלב, בשר/עוף/דגים וירקות קפואים, ביצים, ירקות ופירות טריים, מוצרים יבשים (קטניות, שימורים) ולחם ומוצריו. 

אסיר הסובל מבעיה בריאותית, זכאי לבקש דיאטה המותאמת לצרכיו הרפואיים. יש שלושה סוגים של דיאטות: 

 1. דיאטה מטבולית – על האסיר לבקש מרופא היחידה. 
 2.  דיאטה מיוחדת  – על האסיר לבקש מדיאטנית מטעם שב”ס. 
 3. דיאטה צמחונית/טבעונית- על האסיר להגיש בקשה למנהל האגף, שיעביר את הבקשה למפקד/סגן מפקד הכלא לאישור סופי. 

מזון מיוחד מטעמי דת

אסירים יהודים שומרי מצוות המנהלים אורך חיים תורני או דתי, יכולים לבקש תפריט כשר למהדרין בבית הסוהר. 
הזכאות לקבל תפריט כשר למהדרין ניתנת לאלה שלא אוכלים את המזון המבושל בשב”ס ושהיו משויכים לפני כניסתם לכלא למגזר הדתי הרלוונטי לתקופה של שנתיים לפחות. 
בעת קליטת האסיר בשב”ס, על האסיר להציג אישור מרב הקהילה אליה הוא משתייך.
אסיר שמעוניין בתפריט כשר למהדרין צריך להגיש בקשה לתפריט כשר לרב היחידה לאחר הקליטה בכלא.  
אסירים שחזרו בתשובה במהלך המאסר, יבצעו את הליך הבקשה ואישור תפריט המהדרין באמצעות רב בית הסוהר לאחר ששהו לפחות חצי שנה באגף תורני ותפקדו כשומרי מצוות. 
במקרה שבו בקשת האסיר למזון כשר נדחתה, על רב היחידה לעדכן אותו תוך 10 ימים ממועד קבלת ההחלטה. האסיר יוכל להגיש בקשה חדשה בתום שלושה חודשים מיום ההחלטה ובה לפרט את שינוי הנסיבות שמצדיק לקבל את בקשתו כעת. 

אספקת מזון בנסיעות ומעברים

כל אסיר זכאי לשלוש ארוחות ביום, גם במהלך נסיעות ומעברים: 
בבוקר – ירקות, לחם, גבינה וממרח בהתאם לתפריט השבועי. 
צהרים וערב – כריכים.  

חקיקה רלוונטית:
נוהל 01.22.00 ״שמירת הכשרות בשירות בתי הסוהר״ [עדכון אחרון 28.3.2019].
נוהל 02-4015 ״הסעדת אסירים וסגל״ [עדכון אחרון 16.9.2019].
נוהל 02-4010 ״ועדות מזון״ [עדכון אחרון 10.11.2021]. 
נוהל 02-2011 ״מזון דיאטטי לאסירים״ [עדכון אחרון 23.4.2018].

שיחות טלפון

בבתי הסוהר קיימים טלפונים ציבוריים מהם ניתן לחייג באופן חופשי במהלך השעות המותרות, באמצעות כרטיס חיוג המונפק על ידי מנהל האגף. את כרטיס החיוג ניתן להטעין בדקות שיחה באמצעות רכישת כרטיס טעינה בקנטינה או דרך ביקור משפחה/מכרים.
בעת ביקור בבית הסוהר, ניתן להכניס לאסיר עד 2 כרטיסי טעינה (120 פעימות כל אחד).
ניתן לקיים שיחות טלפון בין השעות 08:00-22:00 בהתאם לכללי האגף וסדר היום הקבוע בו.
במידה ויש צורך בשיחה דחופה, והטלפונים הציבוריים אינם תקינים/זמינים, ניתן לפנות למפקד האגף והוא רשאי לאשר שיחה חריגה מטלפון שב”ס בפיקוח סוהר. 

האזנה לשיחות

סוהרים מורשים להאזין לשיחות האסירים, אך אסור להם להאזין לאסיר המשוחח עם עורך דינו. 
שיחות שב”ס מוקלטות וגורמי מודיעין רשאים להאזין להם. 
הגדרת אסיר “מחויב בהאזנה” – תקבע על ידי מפקד בית הסוהר או ראש חטיבת מודיעין משיקולי מודיעין וביטחון. במקרה כזה יעמוד סוהר ליד האסיר בעת השיחה, הוא רשאי לנתק את השיחה במידה והתכנים לא עומדים בקריטריונים ומחויב לדווח על כך למנהל האגף. 

שלילת שיחות טלפון

להנהלת שב”ס או בית הסוהר סמכות לשלול שיחות מאסיר לתקופה קצובה, בעקבות הפרות משמעת, שיקולי מודיעין או אילוצים ביטחוניים. בקשת המניעה תהיה בתוקף לתקופה של עד חודש ימים. לאחר מכן, ניתן להאריכה לתקופות נוספות.
ניתן לשלול שיחות רק לאחר שניתנה לאסיר זכות להשמיע את קולו בנושא. 
כל שלילת שיחות חייבת להיות מנומקת. 

האסיר יכול להגיש “השגה” (ערעור) על ההחלטה לשלול ממנו שיחות או על ההחלטה להאריך את תקופת השלילה, אם לטענתו שלילת השיחות אינה מוצדקת והנימוק אינו מספק או בהתאם לנוהלי שב”ס. 

במידה וה”השגה” (ערער) שהגיש האסיר נדחתה על ידי גורמי שב”ס, יכול האסיר להגיש עתירת אסיר בהתאם לכללים המפורטים תחת פרק “הגשת עתירה“.
ככל שהאסיר מעוניין בעורך דין ואין באפשרותו לשכור אחד, ניתן לבקש מבית המשפט במסגרת העתירה למנות עורך דין מהסנגוריה הציבורית.

חקיקה רלוונטית:
נוהל 04.36.00 ״קשר טלפוני של אסירים ועצורים״ [עדכון אחרון 29.10.2020].
נוהל 04.17.00 ״הענקת טובות הנאה ושלילתן״ עדכון אחרון 14.9.2021]. 

ביקורי אסירים

ביקורים של משפחה ומכרים מסייעים ומאפשרים לאסיר לשמור על קשר עם העולם החיצון, מעבר לאפשרות לבצע שיחות הטלפון.
יש שני סוגי ביקורים:

 1. ביקור סגור – ביקור בחדר ייעודי בו יש מחיצה המפרידה בין האסיר לבין מבקריו והתקשורת נעשית באמצעות טלפון. רלוונטי בעיקר לאסירים המוחזקים בהפרדה/אגף משתלבים/אגף שמור או אסירים שנשללה מהם הזכות לביקור פתוח בהתאם לפקודה). ככלל, הביקורים בבית הסוהר הם סגורים.
 2. ביקור פתוח – מתקיים בחדר ביקורים ללא מחיצה או בחצר, במקום מוצל ומקורה.

* לביקור אסירים בטחוניים, ראו הפרק ״אסירים בטחוניים״ כאן.

משך הביקורים

אסירים פליליים ועצורים – עד 30 דקות. מפקד בית הסוהר רשאי להאריך ביקורים אצל אסירים שפוטים לעד שעה בסך הכל.
אסירים בטחוניים – עד 45 דקות. 

מי זכאי לביקור?

כל אסיר פלילי, שאינו מוחזק בהפרדה, זכאי לביקורים לאחר שלושה חודשים מתחילת מאסרו. 
על פי נהלי שב”ס, אסיר זכאי לביקור אחת לחודשיים.
ניתן ונהוג להגדיל תדירות ביקורים לאחת לשבועיים כחלק מ”טובות הנאה” הניתנות לאסירים (ואף בטרם חלפו 3 חודשים מתחילת מאסרו). 

ביקור עצורים – ביקור אצל עצורים מתקיים אחת לשבוע.
אם טרם הוגש כתב אישום או הצהרת תובע נגד העצור, הוא אינו זכאי לביקור בשלב המעצר. אלא אם הממונה על החקירה אישר זאת.
כשמדובר בעצור לימים קטין, כן יתאפשר ביקור של בני משפחה מדרגה ראשונה – הורה, אח ובן זוג של הקטין מנישואין. עם זאת, הממונה על החקירה יכול לשלול זכות זו.

אסירים בהפרדה – זכאים לביקור בתדירות גבוהה יותר, באישור מפקד בית הסוהר (להרחבה ראו כאן, בפרק על הפרדת אסירים).

ניתן לבקש להגדיל את תדירות הביקורים החודשיים, לעד שני ביקורים נוספים בחודש בשני מקרים: 

 • האסיר הצטיין בעבודה/לימודים/בתפקודו באגף.
 • בהמלצת עובד סוציאלי או רב, מנסיבות משפחתיות שמצדיקות זאת. 

במקרים אלה, יכול מנהל האגף לאשר ביקור נוסף פעם בחודש ומפקד בית הסוהר רשאי לאשר עד שני מפגשים נוספים על כך. סה”כ ניתן להוסיף מקסימום שלושה ביקורים בחודש, לביקורים הקבועים בפקודה. 

מי רשאי לבקר? 

אסיר פלילי יכולים לבקר קרובי משפחה ומכרים אחרים שהגישו בקשה מתאימה. 
למבקרים שהם אסירים לשעבר, לרבות אלה שרק ריצו עבודות שירות, נדרש אישור מפקד בית הסוהר לצורך קיום הביקור. 
בכל ביקור, יכולים להשתתף עד שלושה מבוגרים וילדיו של האסיר (עד גיל 18). 
ניתן לבקש להכניס שני מבוגרים נוספים ממפקד בית הסוהר, אך בכל מקרה מספר המבקרים הבוגרים לא יעלה על חמישה בכל ביקור. 
מבקרים תושבי חוץ מקרבה ראשונה לאסיר, שאינם תושבי הרשות הפלסטינית, זכאים לשני ביקורים נוספים לשנה, מעבר לכמות הביקורים הרגילה. 
בני זוג שאינם רשומים כנשואים יכולים לבקר בכפוף לאישור מפקד מחוז וחוות דעת מודיעין. 
ביקור של קטין יהיה בליווי הורה בביקור עצמו, או בליווי ההורה מבלי שההורה נכנס לביקור אך הגיע עם הקטין לבית הסוהר. 
קטין שרוצה לבקר אסיר מקרבה ראשונה ללא ליווי בוגר, יוכל לעשות זאת בהצגת אישור נוטריוני חתום על ידי האפוטרופוס של הקטין המאשר את כניסתו לביקור. 

עורך דין רשאי לבקר את האסיר לצורך מתן שירות מקצועי בשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר. ביקור עו”ד יתקיים בתנאים המאפשרים פרטיות ושמירה על חסיון וסודיות במקביל לפיקוח על האסיר. 

תיאום ביקור

יש לתאם ביקורים מראש במוקד זימון ביקורים של שב”ס. 
יש להתעדכן במועדי הביקור הרלוונטיים בהתאם לבית הסוהר ולאגף בו מוחזק האסיר (לבתי הסוהר השונים ושעות הביקורים ראו כאן).
שעות הביקור משתנות בין בתי הסוהר השונים ויש להתעדכן טלפונית טרם ההגעה למתקן הכליאה. 

הביקורים מתקיימים בשעות העבודה הרגילות בשב”ס (ימים א’-ה’, 08:00-16:00 ; יום ו’ 08:00-14:00). 
אין ביקורי משפחות בשבת (בהתאם לקביעת בית המשפט העליון בבג”צ 8297/15 הררי נ’ שירות בתי הסוהר (נבו 18.8.2019).
טלפון לתיאום ביקור: 08-9776777.

מניעת ביקורים

מנהל בית הסוהר רשאי למנוע ביקורים במסגרת החלטה מנומקת בכתב ובתנאי שיש לו יסוד סביר לחשוד שהביקור שנמנע עלול לפגוע בסדר הטוב, ביטחון המדינה או הציבור. ניתן למנוע ביקורים לעד שלושה חודשים. 
מניעת ביקור מעבר לתקופה של 3 חודשים לזמן נוסף, מחייבת החלטה מנומקת גם של הנציב. 

לא ניתן למנוע ביקור עו”ד אצל עצורים. 

הנציב/מפקד בית הסוהר רשאי למנוע ביקור עו״ד אצל אסיר לעד 72 שעות, כאשר יש חשד ממשי שאותה פגישה תאפשר ביצוע של עבירה. בתום 72 השעות הנציב רשאי להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה של עד 24 שעות. לאחר מכן, הנציב רשאי להורות על תקופת מניעה נוספת של עד 10 ימים בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה. 

הוראה על מניעת פגישת עו״ד עם אסיר תתקבל רק לאחר שניתנה לעו״ד ולאסיר הזדמנות לטעון את טענותיהם. החלטת הנציב/מפקד בית הסוהר למניעת פגישה כאמור תינתן בכתב ותימסר לאסיר ולעורך דינו ללא דיחוי. להוראה יצורפו הנימוקים עליה היא מתבססת, אך הנציב/מפקד בית הסוהר רשאי לא לצרף את הנימוקים, כולם או חלקם, אם הם חושבים שהדבר עלול לפגוע בשלומו ובטחונו של אדם או של המדינה, לחשוף מקורות מידע של רשויות חקירה או מודיעין, או לשבש הליכי חקירה.

על ההחלטה למנוע פגישת עורך דין עם אסיר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי. ככל שהאסיר מעוניין בעורך דין ואין באפשרותו לשכור אחד, ניתן לבקש מבית המשפט במסגרת העתירה למנות עורך דין מהסנגוריה הציבורית.

אסיר אינו רשאי להיפגש עם עיתונאי בבית הסוהר אלא בכפוף לאישור רמ״ח תקשורת והסברה.

כללים בזמן ביקור

המבקר מחויב להגיע עם תעודה מזהה רשמית הכוללת תמונה. 
בידוק ביטחוני יערך לכל מבקר והוא תנאי לכניסה לביקור. 
בביקור יהיה נוכח סוהר אחד לפחות. 
לא ניתן להכניס ציוד אישי או טלפון לביקור. ניתן להפקיד את הציוד בתא אחסון שבאזור ההמתנה. 
כל הכנסה של ציוד או מסמך, דורשים תיאום ואישור מראש. 
למבקרים מקרבה ראשונה, אפשרות להכניס בחילופי עונות ציוד על פי המפורסם בנוהלי שב”ס בכפוף לקבלת אישור מראש ולפני קיום הביקור. 

ציוד שמשפחה מקרבה ראשונה רשאית להביא בביקור אצל האסיר

מכנסיים כהים-1, חולצה לבנה-1, זוגות גרביים- עד 6, תחתונים- עד 6, גופיות- עד 6, פיג’מות- עד 2, אימונית/טרנינג-1, ציפית לכרית- עד 2, סדינים-עד 2, ציפה לשמיכת יחיד-1, מגבות-עד 3, כלי נגינה, מסמכים מכתבים ותמונות-עד 5 תמונות בביקור , אלבום תמונות-1, דיסקים של אירוע משפחתי-1, ספר לימוד/קריאה – עד  4 (באישור קצין חינוך בלבד), שטיחון תפילה-1, תשמישי קדושה- 1, תפילין- 1, טלית- 1,  טבעת נישואין-1, חומר משפטי (ראו למעלה בנפרד).

מבקר אשר מפר את הוראות מתקן הכליאה במהלך הביקור, יורחק או ייעצר. 

על ההחלטה שלא לאשר ביקור לאסיר, ניתן להגיש עתירת אסיר. העתירה תוגש בהתאם לכללים המפורטים תחת “עתירות במרכז המידע של נינה. ככל שהאסיר מעוניין בעורך דין ואין באפשרותו לשכור אחד, ניתן לבקש מבית המשפט במסגרת העתירה למנות עורך דין מהסנגוריה הציבורית.

חקיקה רלוונטית:
ס’ 45 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971.
תק’ 30 לתקנות בתי הסוהר, התשל”ח-1978.
נוהל 04.42.00 ״סדרי ביקור אצל אסירים״  [עדכון אחרון 28.1.2015].
נוהל 04.34.00 ״מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים ע״י עורכי דין״ (15.2.2022).

סיווג אסירים

סיווג לצורך יציאה לחופשות
אסירים מסווגים על פי סוג העברה ומשך המאסר לצורך יציאה לחופשות.

אלה הקטגוריות והתנאים:
[להעתיק טבלה]

סג”ב – סיכון גבוה לבריחה

סיווג אסירים כ סג”ב מתייחס לאסירים ששב”ס מגדיר כבעלי סיכון גבוה לבריחה.

סיווג זה כרוך בתנאים המקשים על האפשרות של אסיר לברוח, ויש לסיווג זה השלכות משמעותיות על האסיר. בין היתר, השפעה על תנאי מחייה וכליאה, חופש תנועה, חופשות, השתלבות במסגרת תעסוקה, חינוך טיפול ועוד.

כל יציאה מהאגף תהיה כשאסיר אזוק וכל יציאה מבית הסוהר, תהיה באיזוק כפול.

תעסוקה תתאפשר רק מתקנים בעלי רמת אבטחה מרבית ומסגרות חינוך, שיקום וטיפול יותאמו לסיווג זה של האסיר.

אסיר סג”ב לא יכול להשתלב בסבב חופשות אך הוא יכול להגיש בקשה להשתתף דרך מפקד האגף. ככל שהבקשה נענית בסירוב, יכול האסיר להגיש עתירה מנהלית.

ביטול סיווג סג”ב

על מנת להסיר סיווג כסג”ב יש לפנות באמצעות ק. אסירים לוועדה המחוזית לניהול אסירים, וכן ניתן להגיש עתירה מנהלית ככל שמתקבל סירוב לבקשה להסיר את הסיווג.

אסיר טעון פיקוח

אסיר טעון פיקוח הוא אסיר שמוגדר כמי שצריך להיות מושגח ומפוקח באופן מוגבר מהרגיל. יש שתי רמות של “טעון פיקוח”:

א. רמה א’- בעלי רמת תפקוד מינימאלית, לרוב בעלי הפרעות או מחלות נפשיות ו/או נכות ושקיים חשש שינצלו אותם.

ב. רמה ב’- אסירים המתפקדים באופן סביר ונדרשים לליווי מקצועי וסיוע באופן שוטף בהם גם בעלי נכויות פיזיות ונפשיות.

לטעוני פיקוח אגפים מיוחדים המתאימים לצרכים שלהם והם ממוינים על פי החלטת וועדת טעוני פיקוח.

טעון הגנה

אסיר טעון הגנה הוא אסיר שהוגדר על ידי שב”ס או גורמי מודיעין אחרים כי יש חשש לשלומו. יש שתי רמות של טעוני הגנה:

א. רמה א’- מי שנשקפת סכנה ממשית לחיו ויש למנוע ממנו כל מגע עם אסירים אחרים.

ב. רמה ב’ – יש חשש שנשקפת סכנה לחייו אך ניתן לשלבו באגפים יעודים לטעוני הגנה.

על מנת להסיר סיווג זה יש לפנות לוועדה המחוזית לסיווג אסירים באמצעות מפקד האגף בבית הסוהר בו מוחזק האסיר.

אלמ”ב – מאסר בגין אלימות במשפחה

אסיר אלמ”ב יוגדר כל מי שעבירת האלימות או המין שלו היתה כלפי בן משפחה מדרגה ראשונה ושנייה או בין משפחה חורג מדרגה ראשונה ושנייה, קטין או מבוגר.

אסיר אלמ”ב יוגדר גם מי שיש שנגדו מתנהל הליך פלילי בגין אלימות/עבירת מין במשפחה או יש לו היסטוריה של אלימות במשפחה והוגשה כנגדו תלונה בנושא בשלוש השנים האחרונות, אף אם נסגרה (וככל שלא נסגרה בעילה של חוסר אשמה).

לוועדה המחוזית סמכות להגדיר כאלמ”ב גם אסירים שיש נגדם מידע או חוות דעת על מסוכנות מינית או אלימות כלפי בני משפחה.

סיווג אסיר כאלמ”ב משפיע על תנאי מאסרו כגון יציאה לחופשות, תעסוקה, שחרור מוקדם ועוד.

וועדת אלמ”ב תתכנס בעניינו של אסיר פעם בשנה לדון בהמלצותיה להוצאתו לחופשות ו/או שחרור מוקדם. לאסיר הזכות לפנות לוועדה ולהגיש את טיעוניו בכתב.

לאסיר אלמ”ב מסגרות טיפול שונות, קבוצתיות ופרטניות וכן אגפים ומחלקות ייעודיות לטיפול ושיקום.

אסיר יכול לבקש להסיר סיווג זה על ידי הגשת בקשה מתאימה למפקד הכלא, וככל שהבקשה נדחית באפשרותו להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט.

התנהגות ועבירות משמעת במסגרת המאסר

בתקופת ריצוי המאסר, התנהגויות ופעולות רבות ייחשבו לעבירת משמעת. לקצין שיפוט סמכות להעמיד לדין משמעתי ולקבוע ענושים לכל אסיר העובר עבירת משמעת.

עבירת משמעת היא כל התנהגות, פעולה או מעשה של אי סדר, הזנחה או פגיעה בעבודתם של הסוהרים.

הסוהרים שנתקלו בהפרת סדר או עבירת משמעת של אסיר, או ידיעה על כך, קיימת חובת דיווח למנהל בית הסוהר בכתב.

מפקד בית הסוהר יחליט האם יש לשפוט את האסיר ואם כן, מי ישפוט אותו.

במידה ויש חשש שהעברה עשויה להיות גם עבירה פלילית, יעביר מפקד בית הסוהר את דוח העבירה גם למשטרה.

האסיר חייב להתייצב לדיון משמעתי ואם לא יתייצב, או סרב לכך, הדיון יערך שלא בפניו וכן הסירוב עצמו יחשב לעבירת משמעת נוספת.

[להוסיף נוסח בדבר זכויות האסיר בעת השיפטה + האפשרויות שיש בפניו לעניין זה]

לפניכם רשימת עיקרי הפעולות שיחשבו לעבירה:

[להעתיק רשימה ולסדר]

עונשים במסגרת דין משמעתי

 1. התרעה בלבד
 2. אזהרה חמורה
 3. קנס כספי של עד 564 ₪ על ידי מפקד הכלא או סגנו; 282 ₪ על ידי קצין שיפוט אחר.
 4. בידוד של עד 14 יום אך לא יותר מ 7 ימים ברצף. במקרה של בידוד, יוחזק האסיר בתא ללא אסירים אחרים וללא אפשרות לצאת מהתא, אף להליכות יומיות.
 5. דחיית שחרור מנהלי/שחרור מוקדם עד 21 יום.
 6. עונש על תנאי – קצין שיפוט יכול להטיל עונש שיתממש רק במקרה בו האסיר ביצע עבירה נוספת בתקופת התנאי.

 

אסיר רשאי לבקש להקל או להמתיק את העונש ככל שיש הצדקה לכך.

קנסות כספיים ינוקו מחשבון הקנטינה או משכר החודשי של האסיר, בפעימה אחת או במספר תשלומים אך בכל מקרה לא ניתן שייתרת האסיר תפחת מ 100 ₪ .

אם עברו 90 יום מביצוע העבירה המשמעתית, לא יועמד האסיר לדין אלא אם כן, תקופה זו נדרשה לצורך חקירה.

מסגרות טיפוליות במהלך המאסר

כל אסיר עובר אבחון במסגרת הליך הקליטה לשב”ס ובבית הסוהר, על ידי עובד סוציאלי.

בהתאם לתוצאות האבחון ימליץ העובד הסוציאלי על מסגרת הטיפול המתאימה ומשך הטיפול.

העובד הסוציאלי חייב לעדכן את האסיר מה המסגרות ואפשרויות הטיפול הקיימות עבורו בכלא, וכן חייב לקבל ולתעד את התייחסותו של האסיר לכך.

בבתי סוהר שונים, טיפולים שונים המותאמים למצבו ולעבירותיו של האסיר, בניהם:

 • גמילה מסמים
 • גמילה מאלכוהול
 • אלימות במשפחה
 • עבירות תנועה
 • עבירות מרמה
 • אלימות
 • מצוקה נפשית
 • טיפול קשר משפחתי

וכן קבוצות טיפול שונות בעלות התאמה רחבה כגון – קבוצות פסיכו חינוכיות, כישורי חיים, שליטה בכעסים, מכחישי עבירה, שינוי דפוסים ועוד.

אסיר שיש לגביו החלטה לא לשלבו בטיפול יכול להגיש על כך עתירה. [לינק לסיוע בהגשת עתירה]

חשוב לדעת! [המלצה]

לנכונות האסיר להשתלב בטיפול יש חשיבות רבה על אופן ריצוי המאסר וכן על בקשתו לחופשות ושחרור מוקדם.. [להשלים]

דילוג לתוכן