שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

סיוע בהכנסת ציוד לאסיר/ה – סגריות וכרטיסי חיוג

קשה לכם להגיע לבית הסוהר כדי להכניס סיגריות וכרטיסי חייוג לאסיר/ה?

שליחי נינה קנטינה יסייעו ויבצעו אבורכם את הכנסת הציוד לאסיר/ה בהתאם לנהלי שב״ס.

אני מעוניין להכניס סיגריות לאסיר/ה:

אני מעוניין להכניס כרטיס חיוג לאסיר/ה:

דילוג לתוכן